Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Σκύδρας έτους 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ευστάθιου Ανδρεάδη συγκαλείται σε ειδική δημόσια συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.3463/2006.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 κι ώρα 19:00΄.

Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδια είναι η προϊσταμένη

του Τμήματος Πολιτικών Οργάνων Νικολίτσα Κολοβού, τηλ.: 2381351821.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου