Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 8.00μ.μ.(20.00’),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

2ο Έγκριση έκθεσης ελέγχου Α΄τριμήνου οικ. έτους 2023 Δήμου Αλμωπίας

3ο Αποδοχή των όρων και προσχώρηση στην ειδική σύμβαση δεσμευμένου (Escrow Account) λογαριασμού (με επιμέρους δεσμευμένους λογαριασμούς δικαιούχων) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» για το έργο «(Sub. 4 – 16873)Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα»

4ο Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 111/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

5ο Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 112/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

6ο Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Θεοδωρακείου

7ο Δωρεάν στειρώσεις σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

8ο Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού ( πέντε ημερών ανά μήνα)

9ο Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών τεχνικού ασφαλείας Δήμου Αλμωπίας

10ο Παράταση (3ης) προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ»

11ο Τροποποίηση της με αριθμ. 94/2023 Α.Δ.Σ. λόγω συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46605/31-01-2023 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

12ο Ακύρωση της με αριθ. 6/2023 Απόφασης Δ.Σ. - Λήψη νέας απόφασης με προσδιορισμό τιμής μονάδας που θα εφαρμοστεί για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, για: «Α) την αναγκαιότητα εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου της αριθμ. 5/92 Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Αριδαίας με την καταβολή του δικαιώματος αποζημίωσης και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης Β) τον εξωδικαστικό συμβιβασμό για την αποζημίωση ιδιοκτησιών από την υπ` αριθμ. 5/92 Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Αριδαίας με τιμή μονάδος που προσδιορίστηκε από Συμβολαιογράφο για την αποζημίωση για τμήμα οδού της επέκτασης Αριδαίας, εξ` ολοκλήρου ρυμοτομούμενο για την δημιουργία της νέας περιφερειακής οδού σύμφωνα με την αρ. 5/43 διορθωτική πράξη της 5/92 Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Αριδαίας, στην περιοχή του ΟΤ Γ 158»

13ο Κοπή δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλμωπίας

14ο Ανάκληση των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων Αριδαίας-Εξαπλατάνου που αφορούσαν την παραχώρηση χρήσης οχημάτων για την λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και επιστροφή τους στον Δήμο Αλμωπίας

15ο Προσθήκη προσωνυμίας στην επωνυμία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας και ονομασία του σε «3ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας Σωτηριάδης Συμεών»

16ο Έγκριση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

17ο Εξέταση αιτήματος του συλλόγου Α.Σ.Α. Αρριδαίος για παραχώρηση μιας αίθουσας στο Κοινοτικό κατάστημα Δωροθέας προς χρήση για τις ανάγκες του συλλόγου.

18ο Εξέταση αιτήματος του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών για παραχώρηση του 1ου ορόφου της Κοινότητας Σαρακηνών για την δημιουργία χώρου έκθεσης φωτογραφίας, λαογραφίας και δανειστικής βιβλιοθήκης

19ο Έγκριση της με αριθ. 15/2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. περί 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023

20ο Έγκριση της με αριθ. 18/2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. περί Αναμόρφωσης Πίνακα Στοχοθεσίας Έτους 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου