Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

Πως να αποκτήσει  ταυτότητα μια πόλη όταν το μπάχαλο το διατηρεί με τις επιλογές του η εκάστοτε δημοτική αρχή ;

Δεν μπορεί κάθε τέσσερα χρόνια να γκρεμίζεις  ένα έργο ή έργα για τα οποία έχουν ξοδευτεί χρήματα των δημοτών ή ακόμη και από διάφορες οικονομικές επιχορηγήσεις ,είτε αφορά Κρατικές ενισχύσεις είτε προγράμματα της Ευρωπαϊκής ένωσης , μόνο και μόνο για να δείξεις ότι κάτι έκανες ...

Για παράδειγμα αναφέρω τον

  Δημήτρη Μπίνο  ,άλλαξε το φωτισμό στην Αριδαία επί της οδού Κύπρου , λες και ενοχλούσε τον κόσμο ο προηγούμενος φωτισμός .

Μπορείς να επενδύσεις τα χρήματα αυτά , σε άλλες επιλογές μορφής έργων , όπως Π.Χ αξιοποίηση του Γεωθερμικού πεδίου Σωσάνδρας , για το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τίποτε καμιά δημοτική αρχή .

Να λοιπόν τι λέει ότι θα κάνει ο Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ...


O διαγωνισμός έχει δημοσιευτεί στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρ. 2023-OJS131-417525-el (11-07-2023), διορθωτικό αρ. 2023-OJS134-424055-el (14-07-2023). Η προκήρυξη, η αναλυτική και περιληπτική διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και τηρήθηκαν οι λοιποί κανόνες δημοσιότητας (δημοσίευση στη σελίδα του ΣΕΕ, του ΣΑΣΑΣ-ΠΕΑ, του Δήμου Αλμωπίας).

Επίσημα πλέον, η πόλη της Αριδαίας, εισέρχεται για πρώτη φορά σε μια πτυχή αισθητικής αναβάθμισης, μέσω αρχιτεκτονικά εμπεριστατωμένης διατύπωσης, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπλασης και ανάπτυξης του κέντρου της πόλης.

Πυρήνας της φιλοσοφίας του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη της αειφορίας με παράλληλη αναβάθμιση μικροκλίματος, η συνύπαρξη του αστικού και φυσικού τοπίου όπως και η τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας στη περιοχή.

Με συμμετοχή διαφόρων φορέων, διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο σχέδιο πάνω στο οποίο θα κατασκευαστούν τα έργα που αφορούν το κέντρο της Αριδαίας τα επόμενα χρόνια. Με συγκεκριμένο σχέδιο και πλάνο δίνοντας στην Αριδαία χαρακτήρα, για να φτιάξουμε μια όμορφη πόλη, την Αριδαία που θέλουμε όλοι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου