Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

 Σας καλούμε να συμμετέχετε στην «δια περιφοράς» έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023, με ώρα έναρξης 12.00 το μεσημέρι και ώρα λήξης 2.00 μ.μ (14.00΄), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 καθώς και την αριθ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών, σε θέσεις προσωπικού μερικής ή και πλήρους απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας διδακτικού έτους 2023-2024»

Σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 13209/28-7-2023 εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας, κ. Γιάντση Δημητρίου: «Η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιβάλλεται λόγω του εξαιρετικά επείγοντος εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ.πρωτ.61784/21-07-2023) και των σχετικών οδηγιών αναφορικά με την ολοκλήρωση της πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, καθώς απαιτείται να τηρηθούν τα χρονικά όρια που ορίζονται στην με αριθ.πρωτ.55472/2021 Απόφαση του ΥΠΕΣ, με αφετηρία την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του σχολικού έτους και των λοιπών προθεσμιών (υποβολή αιτήσεων, έκδοση προσωρινών πινάκων, υποβολή ενστάσεων, έκδοση τελικών πινάκων, έκδοση σχετικών αποφάσεων και συμβάσεων), έτσι ώστε η πρόσληψη του εν΄λόγω προσωπικού να ολοκληρωθεί έγκαιρα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου Αλμωπίας»

· Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις του θέματος και οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς της έγκρισή τους ή μη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου