Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Π.Κ.Μ. σχετικά με την έκδοση της 4ης Τροποποίησης της Απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.1 του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014–202


Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η έκδοση της 4ης Τροποποίησης απόφασης ένταξης και παράτασης ολοκλήρωσης ενταγμένων πράξεων στη Δράση 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του υπομέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην ΠΚΜ έως τις 31 Ιουλίου 2024.

Στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισυνάπτεται η αριθ.  287900(1391)/23.04.2024 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου