Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


          Στις   27 Ιουλίου  2018,  ημέρα Παρασκευή και ώρα  14:30μ.μ. (2:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίαςείναι προγραμματισμένη  η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
    

                                              ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1.                            Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.
2.                            «Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 98/2018 του άρθρου 4 παρ.1 ν.3869/2010) ΑΙΤΗΣΗ  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»
3.                            «Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 37/2018 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»
4.                            «Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.πρωτ.14040/9-7-2018 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ»
5.                            «Διαβίβαση απαντητικού εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας αναφορικά με την αριθ.148/2018  Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας»
6.                            «Λήψη απόφαση άσκησης ενεργειών αναφορικά με την  Αριθ.πρωτ.14200/12-7-2018 ΑΙΤΗΣΗ»
7.                            «Λήψη απόφαση άσκησης ενεργειών αναφορικά με την Αριθ.πρωτ.14201/12-7-2018 ΑΙΤΗΣΗ»
8.                            «Λήψη απόφαση άσκησης ενεργειών αναφορικά με την 46/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»
9.                            «Λήψη απόφαση άσκησης ενεργειών αναφορικά με την 190/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας»
10.                          «Λήψη απόφασης για άσκηση ενεργειών αναφορικά με την 190/2018 Απόφαση του
Μονομελούς  Πρωτοδικείου Έδεσσας»
11.                          Απόδοση λογαριασμού (εντάλματος προπληρωμής)-απαλλαγή υπολόγου.
12.                          «Λήψη απόφασης για άσκηση ενεργειών αναφορικά με την αριθ.1192/2018 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β' ουσίας)
13.                          «Επαναυποβολή εισήγησης για λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου» (αρ.πρωτ.14820/23-07-2018)
14.                          «Επαναυποβολή εισήγησης για λήψη απόφασης για ορισμό  πληρεξουσίου δικηγόρου» (αρ.πρωτ.14817/23-07-2018)
15.                          «Ορισμός υπολόγου (υπαλλήλου του δήμου) ενταλμάτων προπληρωμής, για “Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού ΤΚ   Φούστανης , ΤΚ Γαρεφείου & Δήμου Αλμωπίας”.   Διάθεση – ψήφιση πίστωσης του ΚΑΕ και έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής»  
16.                          Εισηγητική  έκθεση Β’ τριμήνου έτους 2018 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
17.                          Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Γαρεφείου.
18.                          Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Όρμας
19.                          Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης φακέλου του Α΄σταδίου της Διακήρυξης με αριθ.9531/22-05-2018 που αφορά την μίσθωση ακινήτου των Τμημάτων Δόμησης και Πολεοδομικών εφαρμογών, Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου (Αριδαίας) και Αλλοδαπών
20.                          Έγκριση  πρακτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο <<ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ>>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου