Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας,


Σας  καλούμε να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη,  09 Ιουλίου  2020, με  ώρα έναρξης 09.00 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  σε συνδυασμό
με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των  με αριθ. 40/20930/31-3-2020 &  163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1ο
Υποβολή αιτήματος συμμετοχής σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με το από 8-7-2020 έγγραφο Δημάρχου Αλμωπίας:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Σας παρακαλώ να θέσετε το θέμα «Υποβολή αιτήματος συμμετοχής σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», το οποίο αποτελούσε θέμα του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου 8/7/2020 και αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας, σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει το αργότερο μέχρι αύριο 9/7/2020.
Το θέμα της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού πρώην Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου, αποτελεί βασική προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου μας και βασικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας από την καθιέρωσή του, το 2008, μέχρι σήμερα. Γνωρίζετε ότι η αρμόδια υπηρεσία προγραμματισμού, εργάστηκε σκληρά για την ολοκλήρωση της πρότασης, όπως εργάστηκε και για την εύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Σας ενημερώνω ότι καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η 10/7/2020. Συνεπώς είναι επιβεβλημένη η άμεση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.»Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται η εισήγηση του κατεπείγοντος θέματος. Επιπλέον σας αποστέλλονται  συνημμένα οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας ψήφισης του κατεπείγοντος θέματος.
                    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου