Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Πάνος Ζαρογουλίδης : Μετά από 10 έτη συνεχών κρίσεων το μόνο που υπερασπίστηκε την Α' κατοικία ήταν το ΠΑΣΟΚ

 Μετά από 10 έτη συνεχών κρίσεων το μόνο που υπερασπίστηκε την Α' κατοικία ήταν το ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση του Γ Παπανδρέου και τον Ν 3869/10 που όριζε :

«1. Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. «Η αποδοχή υπερχρεωμένης κληρονομίας από τους νόμιμους μεριδούχους του αρχικού οφειλέτη, ακόμα κι αν γίνεται εν γνώσει της υπερχρέωσης, δεν συνιστά από μόνη της και χωρίς τη συνδρομή άλλων περιστάσεων δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής χρηματικών οφειλών.»
Η ΝΔ άλλαξε πλήρως τον χαρακτήρα και τους στόχους του νόμου αφήνοντας ακάλυπτους τους δανειολήπτες αποκλείοντας τους ακόμα και από το λογικό δικαίωμα να καταθέσουν πρόταση εξαγοράς πριν τα Fund .
Έτσι φτάσαμε στον υπέροχο κόσμο των μπλε αρπακτικών τύπου Πάτση & φίλων που αντί πινακίου φακής προσάρτησαν περιουσίες κοινωνικά απροστάτευτων δανειοληπτών με μηδενική ικανότητα αποπληρωμής των δόσεων λαμβάνοντας μάλιστα χαμηλότοκες δανειοδοτήσεις από τις τράπεζες
ΤΩΡΑ ΞΕΡΕΙΣ !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου